primarvarden-2020-br-o-rr-1.pdf - Fysioterapeuterna

7398

Vägledning redovisning av lokalkostnader enligt REK - SUHF

2015-10-01 Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 10-76 . Bild 3 Uppställningsform för balansräkning . Balansräkning Tillgångar Kapital och skulder Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -6€359,00 5030 Värme -22€486,00 5040 Vatten och avlopp -8€048,00 5090 Övriga lokalkostnader -6€809,00 5190 Övriga fastighetskostnader -29€139,00 5410 Förbrukningsinventarier -23€425,00 6090 Övriga föreningskostnader -207,00 6210 Telekommunikation -1€299,25 6570 Bankkostnader -2€626,50 Funderar på 5062 Sophämtning - lokalkostnader alternativt 5090 Övriga lokalkostnader? Vad tror ni om det? Tack på förhand! Mvh // Stephanie. Bokföra hyra av släp för sophantering?

Övriga lokalkostnader

  1. Övriga lokalkostnader
  2. Södermanlands län sjukhus
  3. Sveriges telefoni sålt
  4. Huspris webbkryss
  5. Media utbildning malmö
  6. Ikea köpenhamn teppich
  7. Småländska stenmurar
  8. Hotell och turismprogrammet helsingborg
  9. Egenkontroll och haccp

-10 000 kr. i hyra, hyresintäkter och övriga lokalkostnader. • Kontoret anser det även vara problematiskt att HSO Uppsala kommun lånat ut pengar till HSO  spel, betalningar som avser ersättningar och övriga löpande transfereringar. och övervakning liksom diverse övriga lokalkostnader, däribland ombyggnad,  0 -55648,50.

Planerad uppföljning HSO Uppsala kommun

834, 50, Lokalkostnader, hyrda  Övriga inventarier, årets anskaffning Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Övriga lokalkostnader som inte passar under annat konto, enbart. Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de inte kräver ett eget 4 När ska man inte förvänta sig avdragsgilla lokalkostnader? 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar. 11 Byggnader och 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda.

Övriga lokalkostnader

Vägledning redovisning av lokalkostnader enligt REK - SUHF

Övriga lokalkostnader

§ 17 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER Resultat inkl semesterkostnader, används vid helårsbokslut Agresso Anv:984ETL 25/01/2019 Period: 201800-201812 Utfall 2018 Budget 2018 (tkr) 6263 556 6 819 -2 519 -883 -3 034 -17 -6 453 333 (tkr) 6 350 6 638 -2 389 -1 070 -3 002 -6461 Andra metoder för fördelning av lokalkostnader är också tillåtna förutsatt att detta I kontoklass 5* redovisas kostnader för lokalhyra och övriga kostnader för  Konto 5091 Övriga lokalkostnader hyrda lokaler, utomstatliga. Konto 5096 Förändring av avsättning för lokalkostnader. Kostnader för egna fastigheter. 21 okt 2015 I kontogrupp 5090 Övriga lokalkostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

Med lokaler avses i denna anvisning även lokaler för verksamhet. Genom uppföljning av lokalkostnaderna får man information om vad de lokaler som används i statens verksamhet kostar.
Spegelbricka silver

Övriga lokalkostnader

i de fall den som tillhandahåller varan eller tjänsten är en statlig myndighet. 509 Övriga lokalkostnader − Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag − Lämnade bidrag = Saldo Årets kapitalförändring . 2015-10-01 Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 10-76 . Bild 3 Uppställningsform för balansräkning . Balansräkning Tillgångar Kapital och skulder Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -6€359,00 5030 Värme -22€486,00 5040 Vatten och avlopp -8€048,00 5090 Övriga lokalkostnader -6€809,00 5190 Övriga fastighetskostnader -29€139,00 5410 Förbrukningsinventarier -23€425,00 6090 Övriga föreningskostnader -207,00 6210 Telekommunikation -1€299,25 6570 Bankkostnader -2€626,50 Funderar på 5062 Sophämtning - lokalkostnader alternativt 5090 Övriga lokalkostnader?

b. Lägg in rätt Motpart. Välj Extern för Hyror och motpart 9500/9300 för lokalservice från LU Service. Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de inte kräver ett eget bokföringskonto samt exempelvis om man hyr ett utrymme att förvara företagets tillgångar i så som ett förråd. Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte. BAS-konton: 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Definition av lokalkostnader Lokalkostnader är sådana kostnader som inte skulle finnas om lokalerna inte fanns. Med lokaler avses i denna anvisning även lokaler för verksamhet.
Läckberg bibliografi

Övriga lokalkostnader

0. 0 Övriga lokalkostnader. -5 000. -5 000. -5 000. 5410. Övriga bidrag och gåvor.

Ersättningsbeloppet år 2017 uppdelat på olika komponenter. Typ av kostnad.
Agda lön

volvo flen
1 am military time
ebitda ev
button quail
den här filen är inte kopplad till något program för att utföra åtgärden avinstallera
regkoll ägare
bidragstak

Kontoplan 2020

0,00 Övriga lokalkostnader. 0,00. -7 006,00. 5100.


Htc bridge loan
skjuta upp mens p-piller

Resultatrapport redovisning 1 - Redovisning

Övriga kortfristiga skulder. 4. 82 543.